IoT Paja Säätiö on allekirjoittanut suomalaisen teknologiayrityksen kanssa sopimuksen, jossa IoT Pajan Espoon Keilaniemessä sijaitsevan tuotekehityslaboratorion toiminta siirtyy osaksi yrityksen toimintaa. Osana muutosta kuusi IoT Pajan työntekijää siirtyy yrityksen tiimiin, ja säätiön tarjoama tuki IoT-laitteiden kehittämiseen nykymuodossaan päättyy.

Kuuden toimintavuotensa aikana IoT Paja Säätiön asiantuntijat ovat tukeneet lähes 400 kotimaista yritystä tuotteiden kehittämisen eri vaiheissa ja säätiö on myöntänyt asiakasyrityksilleen rahallista tukea noin kolme miljoonaa euroa. ”Kun vuonna 2017 perustimme IoT Paja Säätiön, IoT-innovaatioiden ja -liiketoiminnan kehitys olivat hyvin alkuvaiheessa. Säätiömme ensisijainen tehtävä on ollut vauhdittaa kotimaista IoT-kehitystä ja yrityksiä kohti kaupallisia tuoteratkaisuja ja markkinaa”, kertoo IoT Paja Säätiön toimitusjohtaja Matti Hellgrén. ”Olemme myös erityisen iloisia siitä, että IoT Pajan huippuosaaminen siirtyy osaksi vauhdilla kasvavan ja alansa eturintamassa olevan yrityksen toimintaa”, Hellgrén jatkaa.

IoT Paja perustettiin vuonna 2017 alun perin viiden vuoden määräajaksi kiihdyttämään kotimaisten startup- ja pk-yritysten alkuvaiheen laitekehitystä IoT-pohjaisessa liiketoiminnassa ja tuotekehityksessä. Kovasta kysynnästä ja pääoman riittävyydestä johtuen säätiön toiminnan määräaikaisuus poistettiin myöhemmin sen säännöistä. Säätiöllä ja sen asiantuntijatiimillä on ollut keskeinen rooli lukuisten yritysten alkuvaiheen laitekehityksessä ja innovoinnissa. IoT Pajan hallitus päättää jatkosuunnitelmista lähitulevaisuudessa, kuten siitä, miten säätiön jäljellä olevalla pääomalla voidaan tukea suomalaista innovaatio- ja tuotekehitystä. Säätiö tiedottaa päätöksistään myöhemmin erikseen.