IoT Paja Säätiö lahjoittaa yhteensä noin kolme miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle, LUT-yliopistolle ja Turun ammattikorkeakoululle. Säätiön myöntämät lahjoitukset kohdennetaan korkeakouluissa IoT (Internet of Things/esineiden internet) -teknologioihin ja tekoälyyn liittyviin tutkimus- ja koulutusohjelmiin.

IoT Paja Säätiö perustettiin vuonna 2017 tukemaan kotimaisten startup- sekä pienten ja keskisuurien yritysten IoT-teknologiaa hyödyntävien tuotteiden ja palveluratkaisujen kehitystä. Määräaikaiseksi perustetun säätiön toiminta päättyy kuluvan vuoden aikana ja säätiö on päättänyt jakaa jäljellä olevan pääomansa, yhteensä noin kolme miljoonaa euroa, kolmelle suomalaiselle korkeakoululle. Aalto- ja LUT-yliopistojen vastaanottamat lahjoitukset ovat yksi miljoona euroa ja Turun AMK:n saama lahjoitus on 950 000 euroa.

”IoT Paja Säätiön tehtävä on vauhdittaa IoT-teknologioihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kasvua. Koska haluamme edelleen tukea tätä kehitystä ja osaamista Suomessa, olemme säätiössä päättäneet tukea eri korkeakoulujen IoT-teknologioiden ja tekoälyn tutkimusta, koulutusohjelmia ja innovaatiokeskuksia. Investointimme on merkittävä panostus suomalaiseen osaamiseen.”, IoT Paja Säätiön toimitusjohtaja Matti Hellgrèn sanoo.

Korkeakoulut käyttävät säätiöltä saamansa lahjoitukset seuraavasti:

Aalto-yliopisto perustaa IoT Paja Säätiön tuella Insinööritieteiden korkeakouluun viisivuotisen työelämäprofessuurin. Osa säätiön tuesta käytetään teollisen internetin uusiin kursseihin ja tutkimukseen.

LUT-yliopisto kohdentaa IoT Paja -säätiöltä saadun lahjoituksen kahteen merkittävään IoT-teknologioita sisältävään alueeseen: sähköiseen liikenteeseen ja tekoälyyn. Säätiön tuen avulla LUTin Lahden kampukselle perustetaan uusi innovaatiotila.

Turun ammattikorkeakoulu käyttää lahjoituksensulautetun mikroelektroniikan ja IoT:n osaamisen vahvistamiseen, teollisuuden IoT-pohjaisiin autonomisiin järjestelmiin ja IoT:n ja teollisen metaversen yhdistämisen mahdollisuuksiin.

”Keskusteluissamme Aallon, LUTin ja Turun AMK:n kanssa on käynyt ilahduttavan selväksi opiskelijoiden kova kysyntä monivuotisille IoT -koulutus- ja tutkimusohjelmille. Toivommekin säätiössä, että nyt perustettavat tutkimus- ja koulutusohjelmat kannustaisivat myös muita säätiöitä ja yrityksiä joko liittymään nyt perustettaviin monivuotisiin hankkeisiin tai tukemaan vastaavalla tavalla omien teknologia-alueidensa kehitystä.”, Hellgrèn toteaa.

#iot #tekoäly #AaltoYliopisto #unilut #turkuamk