Tekoälyn avulla lisätarkkuutta säähavainnointiin ja -tutkimukseen

Helsinkiläinen vuonna 2019 perustettu Skyfora tuottaa ratkaisuja, joiden avulla sääilmiöitä ja säähän liittyvää dataa voidaan kerätä nykyistä tarkemmin ja laajemmin samalla mahdollistaen aikaisempaa tarkemmat ennusteet.  Yhtiö on kehittänyt myös maailman kevyimmän StreamSonde -havaintosondin.

Skyforan liiketoimintastrategian keskiössä on kehittää tuotteita ja erilaisia mittausratkaisuja, jotka auttavat ilmaston ääri-ilmiöiden tutkimista, sään mittaamista ja parannetuilla sääennusteilla muun muassa eri teollisuuden aloja, jotka ovat pitkälle sääriippuvaisia.  Skyforan asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi vakuutusyhtiöt, ilmatieteen tutkimuslaitokset ja hurrikaani- ja myrskyntutkimuskeskukset. ”Entistä paremmalla ennakoinnilla ja varautumisella äärisääilmiöistä kärsivissä maissa säästetään ihmishenkiä ja voidaan myös paremmin hallita eri toimialojen, kuten kuljetus- ja logistiikka-alan, turvallisuutta ja kustannuksia”, yhtiön toimitusjohtaja Fredrik Borgström kiteyttää.

CEO Fredrik Borgström
CPO Svante Henriksson
CTO Kim Kaisti

Skyforan 11 hengen asiantuntijatiimi yhdistää työssään säätutkimuksen tieteelliset metodit muun muassa koneoppimiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen. Yhtiön tavoite on kunnianhimoinen. ”Tekoälyn avulla pystymme korvaamaan nykyisiä fyysisiä mittaustapoja ja moninkertaistaa mitattavan sään määrän. Tällä hetkellä eri puolilla maailmaa on noin 900 säähavaintoasemaa. Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien sääilmiöiden mittauksen kannalta katsottuna se on liian vähän ja liian hidasta. Meidän tavoitteemmekin on tuhatkertaistaa mitattavan sään määrä nykyiseen verrattuna”, Skyforan tuotejohtaja Svante Henriksson sanoo.

Skyfora on kehittänyt myös maailman kevyimmän esimerkiksi hurrikaanien mittauksissa käytettävän havaintosondin. StreamSonde on noin 20 kertaa kevyempi kuin muut vastaavat sondit ja sen pudotus on yli kaksi kertaa hitaampi mahdollistaen aiempaa tarkemmat myrskyhavainnot.  Sondeja voidaan pudottaa myös useita kymmeniä kerrallaan, mikä mahdollistaa nk. parvimittauksen. Sondit kelluvat vapaasti ilmakehän tuulien mukana ja ne voidaan laukaista lentokoneesta, ilmapallosta tai droonista. StreamSonden avulla myrskyt voidaan skannata tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Sondin tuottamalla korkean erotuskyvyn omaavalla tiedolla, tuotetaan sekä numeerisia sääennusteita että uusia tekoälyyn perustuvia sää- ja hurrikaaniennusteita.

Skyfora on tehnyt tiivistä yhteistyötä IoT Pajan kanssa radiotaajuusmittauksissa, antennikehityksessä, 3D-prototyyppiosien valmistuksessa ja erilaisten piirilevyjen prototyyppien valmistuksessa. Skyforassa oltiin myös tyytyväisiä IoT Pajan laboratoriolaitteiden tasoon.  ”IoT Pajan henkilökunnan vankka asiantuntemus ja tutkimus- ja tuotekehitystyön syvä ymmärrys johti myös erittäin valaiseviin keskusteluihin projektien aikana”, Skyforan tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Kim Kaisti toteaa.

Borgström, Henriksson ja Kaisti painottavatkin startup-liiketoiminnassa kumppanuuksien, verkostoitumisen ja kokeneiden nk. advisoreiden tärkeyttä. Myös patentit ovat avainasemassa liiketoimintaa kehitettäessä. ”Suomessa on erittäin hyviä yhteistyömahdollisuuksia lukuisten toimijoiden, kuten esimerkiksi IoT Pajan, Business Finlandin ja erilaisten yrityskiihdyttämöiden kanssa. Startup -liiketoimintaan kuuluu epävarmuuksien sietäminen, mutta on hienoa myös huomata, että liiketoiminnan kehitykseen saa apua”, Kaisti muistuttaa.

Tutustu Skyforan toimintaan tarkemmin osoitteessa https://www.skyfora.com/.