KUIVA ennakoi kiinteistön kosteusongelmat reaaliaikaisesti

KUI Technologies on suomalainen kiinteistöteknologiaan erikoistunut PropTech-startup-yritys. Yhtiö on kehittänyt ja rakentanut IoT-teknologiaan perustuvan KUIVA-ratkaisun, jolla voidaan seurata kiinteistöjen kosteuden ja lämpötilan muutoksia ja tasoja, hukkaan menevän energian määrää ja ennustaa homeen riskiä rakennusrakenteiden sisällä koko niiden elinkaaren ajan.

KUI Technologies Oy on toimitusjohtaja Heli Suomen ja teknologiajohtaja Timo Parrun vuonna 2018 perustama yritys. Insinööritaustainen Timo on ollut työuransa aikana monissa rooleissa, vuoroin yritysten palveluksessa suunnittelijasta hankejohtajaan, ja vuoroin yrittäjänä. Hän muutti 2002 silloisen työnsä vuoksi Yhdysvaltoihin, missä hän perusti myöhemmin dataloggereita valmistavan yrityksen. Yleiskäyttöön tarkoitetun mittauslaitteen avulla oli mahdollista kerätä lämpötilatietoa ja siirtää se tietokoneelle jatkokäsittelyä varten. Se pohjusti uuden tuoteidean syntymistä.

”Asuessani Yhdysvalloissa luin usein lehdistä kiinteistöjen kosteusvaurioista ja tuntui siltä, ettei löydy välineitä, joilla asiaa voidaan mitata. Aloin pohtia, millaisella ratkaisulla kosteusongelmaa voidaan mitata rakenteista jatkuvasti ja proaktiivisesti, eikä vasta sitten, kun ongelma on jo todettu. Muutettuani takaisin Suomeen 2018 alussa perustimme Helin kanssa KUI Technologies Oy:n kehittämään ratkaisua”, Timo kertoo.

Heli Suomi ja Timo Parru perustivat KUI Technologies Oy:n vuonna 2018.

KUI Technologies on kehittänyt rakennusten seinien ja ylä- ja alapohjarakenteiden tilan tarkkailemiseen IoT-teknologiaa hyödyntävän KUIVA-palveluratkaisun. Reaaliaikainen rakenteiden kunnon seuranta mahdollistaa ennakoivan kiinteistön kunnossapidon ja valvonnan. Seuraamalla rakenteiden kuntoa ja toimivuutta jatkuvasti kiinteistön omistaja saa mahdollisimman aikaisin tiedon kohteista, jotka vaativat toimenpiteitä.

Kosteusongelmien ennakointi tuo merkittäviä kustannussäästöjä

”KUIVAn avulla ongelmat voidaan löytää ajoissa ja pitää kunnossapitokustannukset minimissä. KUIVA auttaa säilyttämään kiinteistön arvon mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Ratkaisu sopii sekä uudis- ja korjausrakennuksiin että asuttuihin kiinteistöihin. Maailmanlaajuisesti kosteusongelmien kustannukset ovat kymmeniä miljardeja vuodessa, joten pienikin parannus auttaisi säästämään merkittävän summan rahaa ja vältyttäisiin myös ihmisten terveysongelmilta”, Timo toteaa.

IoT:n ansiosta sensorit mittaavat rakenteita jatkuvasti ja ne voidaan asentaa jo etukäteen rakennusvaiheessa tai jälkikäteen kun rakennus on valmistunut.  Yhtenä analysointimenetelmänä KUIVA käyttää VTT:n kehittämää ”Suomalaista homemallia”, joka laskee mittaustietojen perusteella, kuinka todennäköistä homeen syntyminen rakenteeseen on. Mikäli ennuste näyttää riskin kasvaneen, asiaa voidaan tutkia ja ehkäistä ongelman synty, ennen kuin päädytään niin pitkälle, että rakennus täytyy evakuoida terveyshaittojen vuoksi.

KUIVA on helppo asentaa ja nopea ottaa käyttöön.

Tällä hetkellä KUIVA on teknisesti valmis ratkaisu, ja yritys on vastikään saanut patentin sensorille. KUIVA-palvelun käyttöönotto on helppoa, nopeaa ja edullista. Järjestelmä on käytössä heti asennuksen jälkeen, ja tiedot ovat nähtävissä käyttäjäportaalissa nopeasti. Tiedot välittyvät tarvittaessa myös asiakkaan omiin järjestelmiin. Käyttäjä voi halutessaan määritellä omat hälytykset, kun datassa ilmenee nopeita muutoksia tai kun kosteus ja lämpötila ylittävät raja-arvot.

Arvokasta tukea yhteistyökumppaneilta

Tukea KUI Technologies on saanut sekä Business Finlandilta että IoT Pajalta, jonka kanssa yhteistyötä tehtiin tuotekehitysvaiheessa. Rahoituksen lisäksi merkittävää apua on ollut mahdollisuudesta hyödyntää IoT Pajan RF-laboratoriota ja mekaniikkaosien 3D-printtausta. Pienelle startup-yritykselle kalliit laboratoriokalusteet olisivat ylivoimainen hankinta. Optio yhteistyöhön IoT Pajan kanssa jatkuu, kun KUIVAn pilotointivaiheen jälkeen siirrytään tuotantoon.

KUIVAn järjestelmä on käytössä heti asennuksen jälkeen, ja tiedot ovat nähtävissä käyttäjäportaalissa nopeasti.

”Yhteistyökumppaninamme on myös D.O.F. Tech, jonka Calculationtools-järjestelmään saa liitettyä minkä tahansa sensorin. Yritys on erikoistunut rakennusalan laskenta- ja mitoitusohjelmiin ja sillä on osaamista jalostaa sensoreista tuleva tieto sekä mahdollisuus yhdistää tieto muista sensoreista ja järjestelmistä tulevaan tietoon. Parhaastakin sensorista tulee vielä parempi ja hyödyllisempi, kun se toimii isommassa ja monipuolisemmassa sensoriverkossa”, Timo sanoo.

Liiketoiminnan kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä

KUIVA-ratkaisusta hyötyvät erityisesti kiinteistöjen omistajat, jotka voivat sen avulla saavuttaa huomattavia säästöjä.  Omistajien voi olla kuitenkin vaikea hahmottaa kokonaisuutta, kun kiinteistöjen hallinta on ketjutettu useille alihankkijoille. Tällöin investointipäätöksen teko ja saavutettavien säästöjen laskenta vaikeutuvat. Myös rakennusyhtiöt ovat tärkeä kohderyhmä KUIVAn käyttämisessä kosteusongelmien estämiseen jo rakentamisen aikana.

Ensimmäisiä pilotointeja asiakkaiden kanssa on jo tehty. Asiakashankinnassa on Timon mukaan ollut kuitenkin haasteita: ”On vaikeaa tehdä laskelma potentiaalisen asiakkaan kanssa hyödyistä, jos puuttuu halukkuus investoida eikä nähdä kustannushyötyä. Monet haluavat olla IoT-kehityksessä mukana, muttei vielä ymmärretä, mitä IoT:lta halutaan, mitä datalla voisi tehdä tai miten jalostaa sitä. Yritämme oppia yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa laskemaan tuotteen hyödyn.”

”PropTech-alalla on paljon eri toimijoita. Kaipaan alalle yhteistä näkemystä ja toimintakulttuuria sekä myös liiketoiminnan asiantuntijoita kehittämiseen mukaan. Tällä hetkellä ei löydy esimerkiksi yhtenäistä laskutapaa, jonka avulla mittauslaiteinvestoinnin liiketoiminnallinen hyöty euroissa voitaisiin osoittaa. Mikään yritys ei pärjää tässä yksin, eikä kukaan pysty tarjoamaan asiakkaalle koko konseptia, tarvitaan verkostoitumista. Toivon, että alan keskeiset toimijat kokoontuvat keskustelemaan haasteista ja ratkaisemaan niitä yhdessä. Kun löytyy uutta rohkeaa ajattelutapaa, kaikki on mahdollista”, Timo korostaa.

Yrityksen perustiedot

KUI Technologies Oy on IoT-alan PropTech-startup-yritys, https://www.kuitech.fi/

Perustettu: 2018

Perustajat ja omistajat: Heli Suomi, CEO; Timo Parru, CTO

Henkilöstö: 2

Tuotteet: Kiinteistöjen kosteusongelmia ennakoiva ja IoT-teknologiaa hyödyntävä KUIVA-palveluratkaisu.