Fieldsight-tuotteet – langattomilla kenttäyhteyksillä lisää tehokkuutta toimintaan ja turvallisuutta työntekijöille

Wizense Oy perustettiin vuonna 2016 Microsoftin Polku-ohjelman myötä. Yritys kehittää kenttätyöntekijöiden käyttöön, paikannukseen ja etähuollon tehostamiseen Fieldsight-brändin tuotteita ja palveluita. Tuotteet vastaavat teollisuuden kasvavaan tarpeeseen digitalisoida ja automatisoida liiketoimintaa langattomien yhteyksien avulla. Tuotekehityksessä oli tukena myös IoT Paja Säätiö.

Wizensen ydintiimi johti globaaleja tuotehankkeita muun muassa Nokialla ja Microsoftilla. Osaamista on kertynyt erityisesti puettavien tuotteiden ja lisälaitteiden kehittämisestä.

”Taustastani on ollut paljon hyötyä oman yrityksen tuotteiden kehittämisessä. Nokian ja Microsoftin/ lisälaitteiden kehitystiimi oli pieni. Tuotteet kehitettiin globaaleille markkinoille, ja projekteissa pääsi osallistumaan kaikkiin suunnittelun osa-alueisiin konseptoinnista markkinointiin sekä elinkaarenhallintaan”, kertoo Wizense Oy:n toimitusjohtaja Jussi Heiskanen.

Asiakkaat mukana tuotekehityksessä aivan alusta alkaen

Wizensen tiimi haki tietoa ensimmäistä Fieldsight-tuotetta varten perusteellisesti ja monipuolisesti: ”Markkinaymmärrys ja -selvitykset loivat pohjaa, mutta keskustelut potentiaalisten asiakkaiden kanssa vaikuttivat tuotteen konseptointiin todella merkittävästi. Saimme heiltä tietoa eri toimialojen erityistarpeista, ja pystyimme kehittämään tuotteen vastaamaan juuri niihin tarpeisiin.”

Wizensen tiimi aloitti tuotekehityksen hyödyntämällä olemassa olevia Open Platform -komponentteja. Ne sopivat hyvin ensimmäisen konseptin testaamiseen, mutta kun kehitetään tuotteita kansainvälisille teollisuuden yrityksille, vaatimustaso nousee merkittävästi. ”Asiakkaat edellyttävät monipuolisia tuoteominaisuuksia, skaalautuvaa tuotantoa, korkeaa tuotelaatua ja tuotesertifiointeja. Silloin on kehitettävä omia ratkaisuja niin laitteisiin kuin ohjelmistoihin”, Jussi toteaa.

Jotta ideasta syntyy sertifioitava tuote, tarvitaan uudesta tuotteesta keskimäärin kolme kehitysiteraatiota, ja tuotekehityshankkeeseen kuluu helposti useampi vuosi. Wizensen ensimmäinen tuote, Fieldsight Wear, on kenttähenkilöstön vaatteisiin tai varusteisiin kiinnitettävä IoT-sensori. Sillä voidaan seurata esimerkiksi työntekijän tarkkaa sijaintia, valvoa turvallisuutta tai seurata eri työtehtäviin kulunutta aikaa. Tiedot siirtyvät langattomasti asiakkaan järjestelmiin.

”Fieldsight Wear pitää pystyä kiinnittämään helposti ja varmasti työntekijään, vaatteisiin tai varusteisiin, ja sen tulee olla huomaamattoman pieni. Pieni koko tarjosi lisähaasteita niin eri ominaisuuksien sisällyttämiseen tuotteeseen kuin kestävyysvaatimuksiin”, Jussi toteaa.

IoT Pajasta asiantuntijatukea tuotekehitykseen

Pienen tuotteen teknisiin haasteisiin, kuten mm. rakenteeseen liittyen Wizensen tiimi lähti etsimään asiantuntijoiden apua IoT Pajasta.

“Haimme sparrausta ja neuvoja IoT Pajan asiantuntijoilta. Pääsimme testaamaan konsepteja ja piirilevyprototyyppejä. Lisäksi olemme hyödyntäneet koko Pajan laajaa laboratoriolaitevalikoimaa mittauksiin ja testeihin”, Jussi kuvailee. ”Saimme IoT Pajasta myös rahoitusta tuotteen jatkokehitykseen. Kaikki tämä auttoi meitä saamaan ensimmäisen tuotteemme valmiiksi.”

Fieldsight-tuotteet ovat olleet jo vuodesta 2018 ensimmäisillä merkittävillä asiakkailla pilotoitavana. Tuotteita kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta, ja seuraava askel on tuotteiden virallinen sertifiointi.

Wizense on kehittänyt myös Fieldsight Octobus Gateway -laitteen, joka tarjoaa asiakkaille kenttäyhteydet etähallittavasta laitteesta tai kenttähenkilöstöltä yritysten järjestelmiin langattomasti Bluetooth, wifi- tai matkapuhelinverkon kautta. Wizensen Fieldsight -tuotteet sopivat esimerkiksi teollisuuden konevalmistajille, rakennus-, energia- ja logistiikkateollisuudelle sekä huoltoliiketoimintaan.

Wizensessa pohditaan palvelujen rakentamista, sillä tuotteisiin liittyvien palvelujen myynti, joihin sisältyy myös operaattoriliittymä, on kasvussa. ”Harva IoT-alueella toimiva tuoteyritys tienaa pelkällä tuotemyynnillä, varsinkin kun myyntimäärät ovat aluksi pieniä. Tuotteet pyritään tuomaan osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta. Se tarjoaa yritykselle paremmat mahdollisuudet katteisiin ja asiakkaalle valmiimman ratkaisun pienillä aloituskustannuksilla.”

Faktaboksi

Jussin opit tuotekehittäjille

  1. Varaudu siihen, että teollisuuden IoT-tuotteiden kehittäminen haastavaa. Se vie enemmän aikaa ja maksaa luultavasti enemmän kuin luulet.
  2. Suunnittele ensimmäisistä tuotteista muihinkin käyttötarkoituksiin soveltuvia siltä varalta, että yritys joutuu muuttamaan toimintansa suuntaa alkutaipaleella.
  3. Kerää mahdollisimman paljon asiakaspalautetta heti tuotehankkeen alusta alkaen.
  4. Langattomien laitteiden protoja tehtäessä Open Platform -kehitysalustat sopivat konseptin todentamiseen, mutta kaupallinen IoT-laitekehitys vaatii usein lopulta itse kehitettyjä ratkaisuja.
  5. Älä tee kaikkea itse, vaan keskity ydinosaamiseenne. Hyödynnä muilla alueilla asiantuntijayrityksiä, kuten esimerkiksi IoT Pajaa. Näin nopeutat tuotekehitystä ja säästät rahaa.
Yrityksen perustiedot

Wizense Oy https://wizense.com/ on IoT-alan startup-yritys
Perustettu: 2016
Perustaja: Jussi Heiskanen
Yrityksellä on kahdeksan työntekijää.
Tuotteet: IoT-ratkaisut teollisuuden turvallisuus-, paikannus- ja tehostamistarpeisiin