BeneCare auttaa kehittämään seuraavan sukupolven vanhusten­hoitoyhteisöjä jo tänään

Koronapandemian ja siitä johtuvien eristysten aikana monet seniorikansalaiset ja heidän läheisensä ovat luottaneet teknologiaan keskinäisessä yhteydenpidossaan. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat myös sen, että omaisten on ollut myös helpompi seurata läheistensä vointia hoivakodeissa.  Benete Oy on tutkinut tarkkaan teknologioiden lisääntynyttä käyttöä ja sitä, miten ne ovat myönteisellä tavalla helpottaneet vanhusten jokapäiväistä elämää. Uudet tekniset ratkaisut, kuten BeneCare, ovat entistä käyttäjäystävällisempiä ja käyttäjilleen huomaamattomampia.

COVID-19-epidemian alkukuukaudet olivat pelottavia hetkiä hoivakotien asukkaille kuten myös heidän läheisilleen, jotka odottivat innokkaasti tietoa vanhempiensa terveydestä ja turvallisuudesta. ”Puhuttuani useiden näiden läheisten kanssa, mukaan lukien myös omieni, voin kertoa, etteivät he enää halua olla pimennossa vanhempiensa terveyteen ja hyvinvointiin liittyen”, Benete Oy:n toimitusjohtaja Kari Bäckman kertoo.

Benete Oy CEO Kari Bäckman

Beneten saaman palautteen mukaan omaiset edellyttävät kasvavissa määrin, että eri hoivakodit pysyvät teknologisen kehityksen tasalla ja tekevät vanhusten asuinyhteisöistä parempia paikkoja asukkaille ja heidän perheilleen parantamalla turvallisuutta, hoivaa ja kommunikaation mahdollisuuksia.

”Kehitimme BeneCare-palvelun, joka auttaa vanhustenhuollon organisaatioita sekä parantamaan hoidon vaikuttavuutta että tekemään hoitopalveluista tehokkaampia ja mielekkäämpiä”, Bäckman tiivistää. Hienovaraisesti toimivien teknologioiden ja kliinisesti testattujen laitteiden avulla hoitotyön ammattilaiset voivat jatkuvasti arvioida ikääntyneen toimintakykyä eri elämänvaiheissa ja ennakoida siinä tapahtuvia muutoksia.

Toisin kuin monet nykyiset terveys- ja hyvinvointipalvelut, BeneCare kokoaa turvallisesti arvokasta tietoa eri järjestelmistä ja tietolähteistä ja muodostaa niistä kuvauksen yksittäisen henkilön toiminnoista ja voinnista päivittäisellä tasolla.

Uusi ratkaisu yhdistää erilaiset anturit ja rajapinnat yhdeksi järjestelmäksi. Data välitetään antureilta reitittimen kautta BeneCare-alustalle, jossa se analysoidaan. Järjestelmä on käyttäjäystävällinen eikä vaadi käyttäjiltään erityisiä teknisiä taitoja. Hoitotiimi voi järjestelmän avulla helposti arvioida ihmisten toimintakykyä kokonaisvaltaisesti, fysiologisten tietojen perusmittausta laajemmin.

Ilmoitukset ja hälytykset räätälöidään vastaamaan kunkin hoivayrityksen erityistarpeita. BeneCare sisältää laajan valikoiman palveluja kattaen fysiologisten tietojen seurannan lisäksi päivittäisen elämän toimintojen seurannan, joihin kuuluvat liike, läsnäolo, liikkumiseen käytetyt apuvälineet, unen laatu ja lepo, hygienia, ruoanvalmistus ja jopa median käyttö.

”Yhteistyö IoT Pajan kanssa oli arvokasta sekä omalle tiimillemme ja palvelukehitykselle.  IoT Pajan asiantuntijoiden avulla projekti eteni suunnitellusti ja tulokset olivat hankkeen tavoitteiden mukaisia, vaikka – kuten usein on ominaista uusille kehitysprojekteille – joitakin säätöjä matkan varrella tehtiin. Yhteistyön aikana saatu tieto auttoi myös tiimiämme kehittymään ja parantamaan omia teknisiä valmiuksiamme. Saatu tuki auttoi meitä koko palvelukehitysprosessin ajan sen alusta loppuun saakka”, Bäckman kertoo. ”Ratkaisumme on saanut positiivista palautetta siitä, kuinka BeneCare-palvelumme voi auttaa ikääntyneiden asuinyhteisöjä parantamaan asukkaiden hyvinvointia ja hoidon tehokkuutta.”

Benete Oy:

Uskomme yksilön itsenäisyyteen, digitaaliseen arvokkuuteen ja arvokkaaseen elämään. Palvelumme tukee hoitoalan ammattilaisten jokapäiväistä työtä tarjoamalla heidän käyttöönsä arvokasta tosielämän tietoa (RWD). Näiden tietojen avulla hoitajat voivat tarjota yksilöllisempää ja vaikuttavampaa hoivaa asiakkailleen ja heidän asiakkaat voivat nauttia elämästään mahdollisimman pitkään. Lisätietoja yrityksestä: www.benete.com

BeneCare:

BeneCare on suunniteltu tukemaan vanhustenhoidon henkilöstön, sairaanhoitajien, lääkäreiden ja fysioterapeuttien jokapäiväistä työtä. Palvelun avulla varmistetaan asiakkaiden ympärivuorokautinen, turvallinen seuranta tehden hoitotyöstä tehokkaampaa ja mielekkäämpää.