Usein kysyttyä

Miten yrityksemme voi päästä IoT Paja -säätiön laboratorioon?

Jos olette Suomessa toimiva IoT-ratkaisuja kehittävä yritys ja tarvitsette tukea prototyypin tekemiseen ja idean testaamiseen, voitte hakea jaksoa säätiön laboratoriossa täyttämällä tämän hakulomakkeen.

Kuinka pian saamme kuulla, pääsemmekö laboratorioon?

Pyrimme käsittelemään hakemukset noin kerran viikossa.

Missä säätiön laboratorio sijaitsee?

Tilamme ovat Espoon Keilaniemessä.

Onko laboratorio tarkoitettu vain pääkaupunkiseudun yrityksille?

Yritykset kaikkialta Suomesta ovat tervetulleita!

Kuinka paljon laboratorion käyttö maksaa yrityksille?

Se ei maksa mitään. Säätiön tuki on vastikkeetonta eikä johda omistus- tai IPR-sitoumuksiin.

Kuinka monta yritystä voi työskennellä yhtä aikaa laboratoriossa?

Tiloihimme mahtuu samanaikaisesti useita yrityksiä, ja erillisiä vierashuoneita on samanaikaisesti kolmelle yritykselle. Samanaikaisesti työskentelevien yritysten määrä arvioidaan aina sen mukaan, mitä toimintoja tarvitaan ja että tarvittava salassapito voidaan varmistaa.

Kuinka pitkään yritys voi toimia laboratoriossanne?

Suunnitelmissa oleva yhtämittainen aika on viikko mutta tämä arvioidaan hakevien yritysten määrän ja meneillään olevan työn mukaan. Useat kehityshankkeet vievät kauemmin, ja aikatauluista keskustellaan yhdessä yritysten kanssa. Laboratorioon voi hakea myös useammin kuin kerran.

Miten huolehditte liikesalaisuuksista?

Laboratoriossamme työskentelevillä yrityksillä on käytössään lukittava huone, jossa voi säilyttää luottamuksellista materiaalia. Jokaisella säätiön työntekijällä on salassapitosopimus säätiön toiminnoista ja asiakasyritysten kanssa tehdään lisäksi erillinen salassapitosopimus. Laboratorion työnohjaus tapahtuu niin, etteivät minkään yrityksen työt ole muiden nähtävissä.

Mistä säätiö saa varansa?

Vuonna 2017 toimintansa aloittaneen säätiön perustamisen mahdollisti Microsoft, joka teki kertaluonteisen 14 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sijoituksen säätiöön.

Onko laboratorion toiminta rajattu joidenkin tiettyjen, esimerkiksi Microsoftin alustojen käyttöön?

Ei ole. Kaikki IoT-innovaatioiden kehittäjät alustasta riippumatta ovat meille tervetulleita.